1. Tất cả các sản phẩm TV thương hiệu FFalcon bán ra được bảo hành miễn phí 3 năm (36 tháng) .

 

2. Căn cứ bảo hành miễn phí :

2.1. Ưu tiên căn cứ vào số liệu trên hệ thống bảo hành điện tử , thời gian bảo hành sẽ được  tính từ lần đầu tiên khách hàng mở máy kích hoạt .

2.2. Nếu không có thông tin kích hoạt bảo hành điện tử thì khách hàng cần cung cấp hóa đơn VAT mua hàng gốc, phiếu bảo hành gốc và sản phẩm hư hỏng để được bảo hành.

 

3. Cách tính thời hạn bảo hành :

3.1. Tính từ lần đầu tiên khách hàng mở máy kích hoạt bảo hành điện tử, miễn phí bảo hành 36 tháng.

3.2. Nếu khách hàng không kích hoạt hệ thống bảo hành điện tử thì thời gian bảo hành sẽ được tính theo ngày mua hàng trên hóa đơn VAT, miễn phí bảo hành 36 tháng.

3.3. Nếu khách hàng làm mất hoặc không thể cung cấp được hóa đơn VAT thì thời gian bảo hành  sẽ được dựa trên ngày sản xuất trên phiếu bảo hành, miễn phí bảo hành 36 tháng.

 

4. Phương thức xin bảo hành miễn phí :

4.1. Ưu tiên căn cứ vào số liệu trên hệ thống bảo hành điện tử nếu như sản phẩm báo bảo hành có thông tin ngày kích hoạt , khách hàng không cần phải cung cấp hóa đơn VAT mua  hàng gốc, phiếu bảo hành gốc,…

4.2. Nếu khách hàng không kích hoạt hệ thống bảo hành điện tử thì sẽ ưu tiên thẩm định thông tin trên hóa đơn VAT gốc, thông tin thỏa mãn điều kiện bảo hành miễn phí thì sẽ bảo hành cho khách.

4.3. Nếu khách hàng không kích hoạt, cũng không cung cấp được hóa đơn VAT mua hàng  gốc thì phải căn cứ dựa vào thời gian sản xuất ghi trên phiếu bảo hành kèm theo hóa đơn  mua hàng, và sẽ do nhân viên quản lý bảo hành FFALCON thẩm định, nếu thỏa mãn điều kiện bảo hành miễn phí thì sẽ bảo hành cho khách.

 

5. Phương thức xử lý ca ngoài chính sách bảo hành miễn phí :

Sau khi xác nhận sản phẩm nằm ngoài chính sách bảo hành miễn phí, FFALCON sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa tính phí, phí sửa chữa sẽ tính theo tiêu chuẩn tính phí của trung tâm bảo hành FFALCON.

 

6.Tất cả các sản phẩm xin bảo hành, khách hàng và nhà phân phối cần kịp thời gọi điện báo sửa đến tổng đài FFALCON Call-Center theo số hotline miễn phí 1800 558 860.

Trạm bảo hành sau khi nhận được điều phối sẽ nhanh chóng tiến hành sửa chữa, phản hồi trên hệ thống CRM. Nghiêm cấm làm giả báo cáo.

 

7. Trạm bảo hành phải phối hợp chặt chẽ với Call-Center để kiểm tra chính xác thông tin sản phẩm cần bảo hành của khách hàng, nếu như sản phẩm không nằm trong quy định bảo hành miễn phí thì sẽ tính phí bảo hành theo quy định của trung tâm bảo hành FFALCON.

 

8. Trạm bảo hành FFALCON gửi báo cáo bảo hành cần có thông tin bảo hành miễn phí, chữ ký của kỹ thuật viên, linh kiện hư hỏng cần trùng khớp với miêu tả của khách hàng khi báo  bảo hành, nghiêm cấm làm giả báo cáo.

 

9. Chính sách này có hiệu lực cho đến khi FFALCON công bố cập nhật chính sách bảo hành mới. Nếu có thắc mắc gì, xin quý khách vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành FFALCON qua hotline 1800 558 860